گزیده ای از امکانات و ویژگیهای نرم افزار گزارش گیری تحت وب ویژن:


  • امکان تعریف و ثبت کاربر جدید در وب سایت
  • امکان LOG IN, LOG OUT نمودن مدیران و مدیران فروش مناطق در وب سایت
  • امکان اخذ گزارشات مدیریتی متفاوت در وب سایت
  • امکان محدود نمودن محدوده دسترسی کاربران مختلف به گزارشات متفاوت
  • ایجاد بستر مناسب امنیت اطلاعاتی لازم برای دیتا بیس و اطلاعات فروش
  • امکان اخذ گزارشات مدیریتی به تفکیک ستاد و مراکز شعب
  • امکان اخذ گزارشات مدیریتی تجمیعی کلیه شعب
  • امکان اخذ گزارشات گردش کالا در شعب و ستاد
  • امکان اخذ گزارشات موجودی کالا به تفکیک ستاد و شعب
  • امکان اخذ گزارشات موجودی کالای تمام شعب بصورت تجمیعی