نرم افزار انبارداری ویژن

نرم افزار انبار ویژن که در ویرایش های مختلفی عرضه گردیده است.عملیات بازرگانی, گزارشات ,تعاریف و  ثبت رسید انبار و برگشتی های شرکت های پخش را در بر می گیرد که توسط انباردار انجام میشود.

ابتدا بخش بازرگانی فروش را بصورت کلی بررسی می کنیم :
روال بازرگانی فروش بدین صورت می باشد که ابتدا درخواست های جمع آوری شده مشتریان توسط ویزیتورها ، پس از تائید مدیریت فروش فاکتور فروش صادر می گردد . فاکتورهای صادر شده با توجه به مسیربندی تعریف شده ، دسته بندی شده و با توجه به وزن و حجم قابل بارگیری در یک کامیون ، در قالب خروجی های مختلف در کامیون ها بارگیری می شوند.

  انباردار وظیفه ثبت کلیه فاکتورها را در ثبت خروجی دارد و هر خروجی شامل لیستی از فاکتورهایی می باشد که قرار است در یک نوبت پخش گردند .

 
 arm 1
 
بعد از ذخیره کردن فاکتورها در لیست و اتمام کار خروجی ما آماده میباشد و وزن و حجم و تعداد کارتن در خروجی به ما داده خواهد شد و باید توجه داشته باشیم که نام مامور پخش را نیز در بالای هر ثبت ذخیره کنیم.
 چاپ خروجی
در اینجا برنامه سه نوع چاپ مختلف از خروجی مورد نظر به ما می دهد .
یکی از این چاپ برگشت از خروجی می باشد . برگشت از خروجی باید در 2 نسخه چاپ شود که 1 نسخه آن  برای مأمور پخش می باشدو نسخه دیگر برای بخش حسابداری.
 
یکی دیگر از چاپها چاپ رسید انبار است که انبار دار برای اطلاع به واحد حسابداری تهیه می کند که در آن قیمت کالاها ثبت نمی شود و فقط مقدار کالا ثبت میشود.
 
چاپ آخر مربوط به برگشت از خرید و یا برگشت از رسید میباشد که منظور از برگشتی این است که باری که از انبار خارج شده و به تولیدکننده مرجوع میشود.
 
2 3 
 فاکتور خرید
 
     موجودی ابتدای دوره: محل ورود موجودی ابتدای دوره کالا می باشد .
در این قسمت لیست کالاهای تعریف شده نمایان می گردد ، با انتخاب کد یا نام کالای مورد نظر موجودی ابتدای دوره در انبار مورد نظر (انبار اصلی یا ضایعات و...) با درنظر گرفتن تاریخ و تعداد مبناء (واحد اصلی) و تعداد جزء (واحد فرعی) و ارزش قیمت تمام شده کالا را وارد سیستم می کنیم .
      فاکتور خرید: محل صدور فاکتورهای خرید می باشد .
در قسمت کد تولید کننده بستانکاران تجاری را داریم که در قسمت کدینگ حسابها تعریف کردیم .
فاکتور تولید کننده را همچنین رسید اموال می گوییم.
در قسمت ورود اطلاعات کالا فقط اطلاعات مربوط به کالاهای آن تولید کننده مورد نظر ظاهر می شود که مشخصات کامل کالا بصورت کد ، نام ، مبنای محاسبه ، وزن ، حجم  را شامل می شود .پس از وارد نمودن تعداد مبناء ، تعداد واحد اصلی، میزان وزن ، حجم و تعداد کارتن بصورت اتوماتیک محاسبه می گردد که در زیر فاکتور محلی برای این منظور گذاشته شده است .
 
 factor k bargasht az kharid
 
 انتقالات انبار
 
انتقال انبار : با توجه به نوع انتقال ، انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر ، اضافا ت وکسورات و نمونه وارده وصادره و.... در این قسمت انجام میشود که با ذخیره کردن ان کلید سند حسابداری فعال میشود وبا توجه به سرفصل حسابها طرف بدهکار و بستانکار این انتقالی تعیین و سند ان ثبت میشود.
ezafat kusurat
 
گزارشات نرم افزار
گزارش گردش کالا :
این گزارش شامل گزارش تمامی کالاها، گزارش موجودی ابتدای دروه ، گزارش کالاهای انتخاب شده ، گزارش کالاها با موجودی کمتر از نقطه سفارش ، گزارش کالاها با موجودی کمتر از نقطه سفارش ، گزارش موجودی انبار بر حسب عملیات ویژه .
گزارش تمامی کالاها :
این گزارش سود و زیان هر کالا و کلیه کالاها را به ما نشان میدهد و قابلیت نشان دادن ارزش موجودی انبار وموجودی هر کالا را به تفکیک کالا و به صورت کلی را نیز دارا میباشد که در هر ستون به صورت مجزا قابل مشاهده است .
گزارش موجودی ابتدای دوره : در این گزارش ، گزارشی از کالاهایی که با قیمت که در قسمت ابتدای دوره وارد شده است را میدهد که جمع نهایی کل ارزش موجودی ابتدای دوره در پایان گزارش فابل مشاهده است.
grkalareport
 
گزارش انبار: : شامل گزارشات تفکیک شده موجودی انبار به صورت دوره ای می باشد.
با استفاده از این گزارش میتوان موجودی انبار های مختلف را مشاهده وچاپ کرد.
 در گزارش انبار موجودی انبار را بصورت واحد مبناء و واحد جزء به ما می دهد و از این گزارش چندین لیست به شرح زیرمی توانیم تهیه کنیم .
 gozaresh anbar
 تعاریف پایه
تعاریف :شامل تمام تعاریف مربوط به سرفصلهای حسابداری، انبار، مشتری ها، پرسنل شرکت می باشد
 
تعریف کالا: محل ورود اطلاعات کالای جدید  می باشد.
نام کالا: نام تجاری کالا می باشد.
کد کالا: کد مربوط به کالای مورد نظر که توسط کاربر به تناسب کار تعیین می شود.    
کد تولید کننده: که از قسمت کدینگ حساب استخراج می شود و با تعریف کالا در  ارتباط می باشد.
 
نام تولید کننده: مشخصه تولید کننده می باشد.
گروه کالا: طبقه بندی کالا از بابت گروه می باشد.(مثلاً کمپوت، رب، ترشی، ماست،...)
نحوه محاسبه: منظور از نحوه محاسبه سود وزیان می باشد که به سه فرم   LIFO (Last input, First output)و FiFO(First Input, First output)و میانگین می شود انتخاب کرد.
وزن کالا: وزن کوچکترین واحد یک کالا بر حسب گرم می باشد.
نقطه سفارش: جهت پیغام به کاربر برای سفارش دادن استفاده می شود.(از بالاترین واحد استفاده می شود.)
واحد مبناء: بزرگترین واحد محاسبه کالا است.(بسته ،کارتن،شیشه،کیسه،کیلوگرم)
واحد جزء: یک واحد کمتر از واحد مبناء می باشد.(عدد ،قوطی،بسته،حلب،گرم)
مبنای محاسبه: منظور از مبنای محاسبه تعداد واحد جزء از واحد مبناء است. 
به عنوان مثال یک کارتن 24 عددی ،واحد مبناء : کارتن ، واحد جزء : عدد و مبنای محاسبه24         می باشد.              24 عدد = 1 کارتن
 
وضعیت: برای فعال و غیر فعال کردن کالا از چرخه خرید و فروش می باشد.
تذکر: در صورتیکه کالا در سیستم گردش داشته باشد کاربر نمی تواند مبنای محاسبه را تغییر دهد.
کدینگ انبار: محل تعریف انبارهای شرکت می باشد.
چنانچه چندین انبار داشته باشیم می توانیم آنها را در این قسمت همراه با کد تعریف کنیم.
 kala code anbar
 تعریف گروه کالا: محل ورود اطلاعات مربوط به گروه بندی کالا می باشد. منظور از گروه کالا طبقه بندی کالا از لحاظ مصارف مختلف می باشد. مثلاً شوینده، بهداشتی،خوراکی و ... که در تعریف کالا از آن استفاده می شود.
تعریف فروشنده: محل ورود اطلاعات مربوط به فروشنده (ویزیتور) می باشد. در این قسمت می توانیم فروشنده ها را همراه با کد تعریف کنیم واین کد همان کد مربوط به فروشنده در قسمت سرپرست فروش میباشد.

 

grkala salesman
 
تعریف راننده: محل ورود اطلاعات مربوط به راننده می باشد. در این قسمت می توانیم راننده و همچنین پورسانت و کد راننده تعریف کنیم . پورسانت بر مبنای میزان پخش راننده یا بصورت مقداری از پیش تعریف شده یا درصدی تعیین میشود.

تعریف مأمور پخش: محل ورود اطلاعات مربوط به مأمور پخش می باشد.

تعریف عاملین وصول: محل ورود اطلاعات مربوط به عاملین وصول می باشد.

 

driver distributer