امکانات و ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد:


1-صدور اتوماتیک سند حقوق بر پایه مرکز هزینه , شعب , کلی و یا به ریز

2- امکان ثبت و ویرایش اطلاعات پرسنل اعم از مشخصات فردی, نوع استخدام, مرکز هرینه, شماره حساب و ....

3- امکان تعیین مرکز هزینه پرسنل با توجه به مراکز هزینه تعریف شده درسیستم حسابداری

4- امکان مشاهده و ذخیره کد تفصیلی پرسنل با توجه به کدهای تفصیلی تعریف شده در سیستم حسابداری ثبت نوع قرارداد پرسنل ( رسمی , قراردادی , ساعتی و ....)

5- تعیین افراد مشمول بیمه

6- امکان تعریف جدول مالیاتی و درصد محاسبه مالیات حقوق براساس این جدول

7- تعریف پارامترهای مزایا و تعیین نوع این پارامترها و همچنین تعیین نوع محاسبه

8- تعیین پارامترهای شامل بیمه و مالیات درهنگام تعریف پارامترها

9- تعریف انواع وام و کسورات یکجا و تعیین نوع سند

10- امکان تعریف چندین مرکز بیمه و مالیات

11- امکان تعیین نوع سند مالیات و حق بیمه پرداختی

12- امکان تعریف فرمول به دلخواه کاربر

13- امکان محاسبه حقوق بر اساس فرمولهای تعریف شده

14- امکان تعریف فرمول برای عیدی – سنوات – مزایا – کسورات و .....

15- امکان تعیین ترتیب خواندن اطلاعات از سیستم کارت خوان

16- امکان اتصال سیستم حقوق با دستگاههای کارت خوان مختلف از قبیل پالیز افزار , دنیای پردازش و ....

17- امکان تعیین نام کارگاه بیمه

18- امکان تعریف نوع بیمه شخص

19- امکان تعریف حکم اصلی و حکم بیمه شخص

و...........