امکانات و ویژگیهای سیستم سفارش گیری وب سایت ویژن:


 •  امکان ثبت Username  و Password برای مشتریان در وب سایت
 •  امکان Log in  کردن مشتریان در وب سایت
 •  امکان ثبت سفارش مورد نظر مشتری در وب سایت
 •  امکان مشاهده لیست کالاها و قیمت آنها در وب سایت برای مشتری
 •  امکان ثبت سفارش اصناف مختلف طبق کلاس قیمت مخصوص به خود
 •  امکان مشاهده قیمت کالاهای سفارش داده شده 
 •  امکان مشاهده جمع مبلغ فاکتور سفارش گرفته شده
 •  امکان اخذ شماره پیگیری سفارش ثبت شده
 •  امکان مشاهده لیست سفارشات در وب سایت و آخرین وضعیت آنها
 •  امکان مشاهده لیست سفارشات ثبت شده توسط مشتری در نرم افزارو تبدیل آنها به فاکتور
 • امکان مشاهده وضعیت گردش حساب توسط مشتریان در وب سایت
 • امکان بررسی وضعیت مانده اعتبار باقیمانده مشتریان در وب سایت