امنیت اطلاعات و دیتا بیس یکی از مهمترین دغدغه های قرن حاضر میباشد که در شرکتهای توزیع و پخش نیز اهمیت ویژه ای میابد. برای تامین امنیت بر روی یک شبکه، یکی از بحرانی ترین و خطیرترین مراحل، تامین امنیت دسترسی وکنترل تجهیزات شبکه است. تجهیزاتی همچون مسیریاب، سوئیچ یادیوارهای آتش. اهمیت امنیت تجهیزات به دو علت اهمیت ویژه‌ای می‌یابد:

الف - عدم وجود امنیت تجهیزات در شبکه به نفوذگران به شبکه اجازه می‌دهد که‌ با دستیابی به تجهیزات امکان پیکربندی آنها را به گونه‌ای که تمایل دارند آن سخت‌افزارها عمل کنند، داشته باشند. از این طریق هرگونه نفوذ و سرقت اطلاعات و یا هر نوع صدمه دیگری به شبکه، توسط نفوذگر، امکان‌پذیر خواهد شد.

ب - برای جلوگیری از خطرهای DOS) Denial of Service) تأمین امنیت تجهزات بر روی شبکه الزامی است. توسط این حمله‌ها نفوذگران می‌توانند سرویس‌هایی را در شبکه ازکار بیاندازند که از این طریق در برخی موارد امکان دسترسی به اطلاعات با دور زدن هر یک از فرایندهای AAA فراهم می‌شود.

 شرکت پرشین ویژن امین با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات ویروس یابی و تجهیزات امنیت شبکه میباشد.