سه نوع توپولوژی رایج در شبکه های LAN استفاده می گردد( BUS, STAR, RING ) که با استفاده از "پروتکل تامین کننده" (توصیه هایی برای برقراری ارتباط بین اجزای نرم افزاری و سخت افزاری در انجام یک فعالیت شبکه) قابل انجام هستند. اهمیت موضوع فوق و پروتکل تامین کننده زمانی پررنگ تر میگردد که مصرف کننده از خدمات نرم افزاری خاص استفاده نماید. در این موارد بهترین منبا پروتکل تامین کننده، شرکت نرم افزاری خدمات دهنده میباشد که در صورت بروز اختلال شبکه و یا کندی در انتقال اطلاعات میتواند در اسرع وقت اقدام به ردگیری و رفع مشکل فوق بر اساس "پروتکل تامین کننده" نماید.