تیم سخت افزاری شرکت پرشین ویژن جهت تسهیل راه اندازی اولیه شرکتهای پخش مویرگی و بهبود خدمات رسانی به آنها، آماده ارائه خدمات سخت افزاری و نصب و راه اندازی سیستم های کاربری با مشخصات مورد نظر همکاران محترم میباشد.