آدرس دفتر مرکزی:              تهران- خیابان پاسداران- خیابان گل نبی-پلاک 35- طبقه 2


آدرس دفتر پشتیبانی و خدمات:    تهران- خیابان پاسداران- خیابان گل نبی- پلاک 36- طبقه 3


تلفن تماس:                                        24874

تلفن تماس از شهرستانها:                         24874000-021


آدرس پست الکترونیکی:                                              Info@persianvision.net


شماره همراه تیم پشتیبانی و استقرار پروژه ها:               55 -  09197070045                          


 


 Map3