بخشی از فعالیت و دستاوردها :

 

 

  • استفاده تعداد زیادی از اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی پخش ایران از نرم افزار جامع توزیع و پخش ویژن  
  • دریافت تندیس و لوح رضایتمندی مشتری از معاونت محترم ریاست جمهوری (دیماه نود)
  • انتخاب شرکت نرم افزاری پرشین ویژن بعنوان شرکت نرم افزاری منتخب در زمینه  رضایتمندی مشتری درهمایش   ملی مشتری مداری در مرکزهمایشهای صدا و سیما (دیماه نود)  
  • کسب رتبه برتر نرم افزاری در زمینه نرم افزار پخش مویرگی در سومین همایش فروش و پخش  ایران ( با حضور انجمن  صنفی پخش ایران و وزارت بازرگانی)
  • سخنرانی مهندس امین رفیع زاده در سومین همایش فروش و پخش بعنوان تنها مربی نرم افزاری  همایش   (آذرماه هشتاد و نه)
  • حضور فعال بعنوان تنها حامی نرم افزاری در سومین همایش فروش و پخش ایران در سالن  همایشهای  صداوسیما
  • دریافت تندیس از سومین همایش فروش و پخش ایران (با حضور انجمن صنفی پخش ایران و  وزارت بازرگانی)
  • سخنرانی مهندس رفیع زاده در دومین سمپوزیوم همایش پخش ایران (مرداد هشتاد و نه)
  • همکاری صمیمانه با برترینهای صنعت پخش ایران